Là một giải pháp ERP mạnh mẽ với chi phí bản quyền/triển khai tương đối hợp lý, Oracle đã có lịch sử thành công lâu dài tại Việt Nam và vẫn tiếp tục là lựa chon hàng đầu. Tuy nhiên đặc điểm kỹ thuật của Oracle ERP đòi hỏi đội ngũ triển khai/phát triển mở rộng phải hiểu biết sâu sắc về kiến trúc giải pháp, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực do Oracle đặt ra, để đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng cũng như tính an toàn của hệ thống. Tại OneBS, chúng tôi có các chuyên gia có thể giúp khách hàng:

  • Triển khai hệ thống ERP Oracle EBS với đầy đủ các phân hệ mở rộng (Project, CRM, Supply Chain, HR …), kết hợp cùng các gói mở rộng đã được tích hợp sẵn trên phần mềm.
  • Triển khai hệ thống ERP cloud Oracle NetSuite theo mô hình/kịch bản dựng sẵn với chi phí tối ưu, đưa ra các khuyến cáo, các giải pháp đường vòng phù hợp với tính chất của một hệ thống public cloud, đảm bảo khả tính khả thi trong vận hành thực tế.