Là “ngôi sao đang lên” trong thế giới ERP, Oddo có đầy đủ tiềm năng của một giải pháp ERP hàng đầu: chức năng phong phú, kiến trúc mở, chi phí ban đầu hợp lý. Vấn đề của Oddo là công tác thiết kế giải pháp/triển khai thường chỉ tập trung vào nhu cầu hiện tại, tùy chỉnh tùy tiện khiến cho việc nâng cấp, mở rộng của khách hàng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi bùng nổ về quy mô.

Tại OneBS, đội ngũ của chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo của hãng cũng các tiêu chuẩn phát triển nội bộ, để đảm bảo biến Oddo từ một giải pháp “khởi động quy mô nhỏ” (start small) thành một giải pháp “khởi động thông mình” (start smart), giúp các khoản đầu tư của khách hàng được đảm bảo và tối đa hóa lợi ich cùng với quá trình tăng trưởng và mở rộng trong tương lai.