Hệ thống Bán lẻ tại quầy One.POS của OneBS là một giải pháp hiệu quả, tiện lợi và an toàn, giúp khách hàng quản lý tốt hơn các hoạt động bán hàng tại các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,… Hệ thống triển khai đảm bảo những tính năng của hệ thống POS như: 

  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý kho
  • Quản lý đơn hàng
  • Nghiệp vụ bán hàng tại các cửa hàng
  • Nghiệp vụ theo dõi các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị.
  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý tin tức, thông tin
  • Báo cáo

Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng các công nghệ tiên tiến như Oracle EBS, Oracle NetSuite, hay các giải pháp cloud khác để xây dựng hệ thống One.POS phù hợp với yêu cầu và ngân sách của khách hàng.