Hệ thống DMS có thể giúp doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu thị trường, tăng doanh số bán hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu chi phí. Hệ thống One.DMS được triển khai bởi OneBS đảm bảo mang đến cho khách hàng: 

  • Đội ngũ chuyên gia đánh giá, tư vấn, sử dụng các công nghệ tiên tiến như Oracle EBS, Oracle NetSuite, hay các giải pháp cloud khác để xây dựng hệ thống DMS phù hợp với yêu cầu và ngân sách của khách hàng.
  • Triển khai hệ thống One.DMS với đầy đủ các chức năng quản lý hàng hóa, quản lý lợi nhuận, quản lý chi phí, báo cáo hoạt động kinh doanh…

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau triển khai, như bảo trì, nâng cấp, đào tạo và tư vấn liên tục.