PHẦN MỀM ODOO ERP

Phần mềm Odoo là một phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở (open-source), có khả năng tích hợp và tùy chỉnh các ứng dụng kinh doanh khác nhau. Odoo giúp vận hành doanh nghiệp dễ dàng chỉ trên một nền tảng duy nhất.