GIẢI PHÁP ORACLE ERP (ORACLE EBS)

Hệ thống Oracle EBS (Oracle E-Business Suite) là một bộ giải pháp quản lý doanh nghiệp toàn diện. EBS  bao gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lý hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, thương mại dịch vụ, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa…