HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI ONE.DMS

Hệ thống DMS (Distribution management system – Hệ thống quản lý kênh phân phối) là hệ thống chuyên biệt bao gồm nhiều phần mềm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giám sát và kiểm soát hoạt động phân phối hàng hóa ra thị trường.