OneBS cung cấp dịch vụ Tư vấn và triển khai Hệ thống thương mại điện tử One.Ecommerce, là một giải pháp toàn diện, giúp khách hàng nhận được: 

  • Tạo và quản lý một website bán hàng trực tuyến chất lượng, bảo mật và hiệu quả.
  • Kiểm soát được các hoạt động kinh doanh trên cửa hàng trực tuyến, như sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, kho hàng, thanh toán, vận chuyển, marketing và báo cáo trên một nền tảng duy nhất.
  • Triển khai One.Ecommerce với các công nghệ tiên tiến như Oracle EBS, Oracle NetSuite, hay các giải pháp cloud khác phù hợp với yêu cầu và ngân sách của khách hàng.
  • Dịch vụ hỗ trợ sau triển khai, như bảo trì, nâng cấp, đào tạo và tư vấn liên tục từ đội ngũ chuyên gia của OneBS.