Hệ thống Quản lý chăm sóc khách hàng One.CRM của OneBS giúp khách hàng quản lý tốt hơn các quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng, từ việc thu thập thông tin, phân loại, phân bổ, theo dõi, đến việc chăm sóc, tương tác và duy trì sự hài lòng của khách hàng. Với One.CRM, khách hàng có thể nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, tăng doanh số bán hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa chi phí. 

OneBS có kinh nghiệm triển khai One.CRM cho nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Chúng tôi sử dụng các công nghệ tiên tiến như Oracle EBS, Oracle NetSuite, hay các giải pháp cloud khác để xây dựng hệ thống One.CRM phù hợp với yêu cầu và ngân sách của khách hàng.