Bảo trì và vận hành hệ thống CNTT luôn tiềm ẩn các khoản chi phí bất thường và những rủi ro không ngờ tới, OneBS giúp khách hàng tối thiểu hóa rủi ro và minh bạch hóa chi phí bằng việc chuyển giao công tác hỗ trợ người dùng và bảo trì hệ thống sang đội ngũ chuyên môn có kỹ năng, được đào tạo chuyên sâu, đảm bảo:

  • Công tác hỗ trợ 24/7 (hoặc khung giờ khác theo yêu cầu của khách hàng) với hệ thống tiếp nhận trợ giúp đa kênh, được ghi nhận lại trên phần mềm chuyên dụng giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và giám sát dịch vụ.
  • Việc hỗ trợ được tiến hành bằng tiếng Việt /tiếng Anh (các ngôn ngữ khác như Hàn, Nhật, Trung theo yêu cầu).
  • Cán bộ hỗ trợ sẽ được đào tạo chuyển giao chuyên sâu về hệ thống của khách hàng, kết hợp với kinh nghiệm từ các dự án tương tự cùng nền tảng công nghệ và được sự trợ giúp trực tiếp từ các hãng cung cấp sản phẩm.
  • Giám sát chuyên sâu các tham số kỹ thuật và an toàn hệ thống