HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN ONE.EAM

Tài sản là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Đó không chỉ là những vật chất mà còn là những giá trị tạo ra lợi nhuận và cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản lý tài sản không phải là một công việc đơn giản. Các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức như kiểm soát số lượng và giá trị tài sản, bảo trì và nâng cấp tài sản hiệu quả, tối ưu hóa sử dụng và khai thác tài sản đó… Hệ thống quản lý tài sản One.EAM được triển khai bởi OneBS nhằm giải quyết những vấn đề trên.