HỆ THỐNG QUẢN LÝ, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ONE.CRM

CRM – Customer Relationship Management là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. Hệ thống giúp doanh nghiệp tiếp cận và cải thiện các mối quan hệ khách hàng hiện có và có được khách hàng mới nhanh hơn. Đồng thời, CRM cũng là một công cụ hoạt động như một kho lưu trữ để kết hợp các hoạt động bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ khách hàng, giúp hợp lý hóa quy trình, chính sách và nhân lực trong một nền tảng.