GIẢI PHÁP SAP ERP / SAP S4/HANA

SAP (viết tắt của System Application Programing) là giải pháp quản trị doanh nghiệp được phát triển bởi công ty phần mềm cùng tên tại Đức. Đây là một phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tổng thể giúp giải quyết những vấn đề trọng yếu trong quản trị doanh nghiệp như: quản trị tài chính, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý hệ thống nhân sự, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý sản xuất…