Tâm huyết gửi Đại hội Đoàn: Giúp thanh niên tiếp cận nghề nghiệp bằng chuyển đổi số

Nhằm thích ứng với tình hình mới, người trẻ mong muốn tổ chức Đoàn cần chủ động xây dựng các phương án để thanh niên có thể tiếp cận nghề nghiệp thông qua các ứng dụng số.

Thiết kế app giới thiệu việc làm cho thanh niên

Có thể nhìn nhận rằng, hiện nay việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Theo tôi, T.Ư Đoàn cần phối hợp với doanh nghiệp nhằm xây dựng các phương án giới thiệu việc làm thông qua những kênh trực tuyến, như: nền tảng sàn giao dịch việc làm trực tuyến, thiết kế app giới thiệu việc làm cho thanh niên…

Bên cạnh đó, tôi có đề xuất một số giải pháp, cụ thể như sau: Đầu tiên là cần tăng cường công tác giáo dục nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số và những lợi ích của chuyển đổi số mang lại. Kế đến là tăng cường đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm vào việc tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Ngoài ra cũng cần tăng cường các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp trong việc ứng dụng chuyển đổi số; đảm bảo hài hòa giữa chi phí doanh thu và chi phí ứng dụng chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Tổ chức các diễn đàn giữa các bên có liên quan, nhằm kịp thời nắm bắt và định hướng tháo gỡ những vướng mắc, rào cản của doanh nghiệp khi tham gia chuyển đổi số. Đây được xem là một giải pháp trực diện, góp phần vào việc thúc đẩy doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động trên nền tảng số.

Cũng cần có sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa các cấp, các ngành trong cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng nên một hệ sinh thái, một thị trường lao động số mà thanh niên là một trong những đối lượng lao động được hướng đến. Từng bước tinh gọn các bước tiếp cận thiết bị số phục vụ cho việc tìm kiếm việc làm, hướng nghiệp để thanh niên dễ nắm bắt và thật sự thu hút hơn.